Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

Παρέμβαση Βαγγέλη Γούργαρη στο ΠεΣυ για τη μελέτη εγκατάστασης νερού πηγής Αγ. Γεωργίου Κιβερίου (Αναβάλου)


Κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, η μελέτη που εξετάζουμε σήμερα δεν ασχολείται με τη διερεύνηση της δυνατότητας ύδρευσης της Αργολίδας ώστε να καταλήξει στη βέλτιστη λύση. Έχει εκ των προτέρων επιλέξει την κατασκευή του εργοστασίου αφαλάτωσης νερού του Αναβάλου σε συγκεκριμένη θέση, χωρίς να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις, απορρίπτοντας και αποκλείοντας εντελώς αντιεπιστημονικά την πηγή της Λέρνης που υδρεύει μέχρι σήμερα το Νομό και έχει δυνατότητα κάλυψης των υδρευτικών αναγκών για τα επόμενα 40 χρόνια.
Η μελέτη επικαλείται υπαρκτά προβλήματα της πηγής της Λέρνης, όχι για να γίνουν οι αναγκαίες από χρόνια βελτιώσεις, αλλά για να στηρίξει την κατασκευή του εργοστασίου που έχει υψηλό οικονομικό κόστος κατασκευής, μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και θα επιβαρύνει επιπλέον τον Αργολικό κόλπο με τα απόβλητα που θα παράγει, κυρίως άλμη.
Το ότι δεν έχουν παρθεί μέχρι τώρα στοιχειώδη μέτρα προστασίας της πηγής της Λέρνης δημιουργεί μεγάλα ερωτήματα. Είναι μόνο αμέλεια; ή μεθόδευση για να πάμε στη λύση της αφαλάτωσης;